PBS

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
PBS
PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek), afektif (emosi dan rohani) dan psikomotor (jasmani) selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

PENTAKSIRAN
Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan.

Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui

APA YANG MURID TAHU
APA YANG MURID BOLEH BUAT
APA YANG MURID BOLEH AMALKAN

KOMPONEN PBS
1. PENTAKSIRAN PUSAT
Pentaksiran pusat merupakan satu pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah dengan peraturan pentaksiran, instrumen pentaksiran, tugasan, garis panduan, peraturan penskoran dikeluarkan oleh LP.
Pentaksiran yang ditadbir, direkod dan dilapor diperingkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh yang ditetapkan mengikut mata pelajaran.

2. PENTAKSIRAN SEKOLAH
Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran, semester atau tahun.

3. PAJSK (Bukan Akademik)
–           mendapatkan maklumat tentang kapasiti dan potensi jasmani, sukan dan kokurikulum yang dikawal secara harmoni oleh kapasiti dan proses mental seseorang individu murid supaya pertumbuhannya dapat dipantau dan diperbaiki

4. Pentaksiran Psikometrik (Bukan Akademik)
–           mengukur kebolehan semula jadi, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah, minat, kecenderungan, sikap dan personaliti murid

JENIS PENTAKSIRAN SEKOLAH
PENTAKSIRAN FORMATIF
–           dijalankan seiring dengan proses PDP
–           Bertujuan sebagai pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning)

PENTAKSIRAN SUMATIF
– Dijalankan pada akhir setiap pembelajaran, bulan, penggal dan tahun
– Bertujuan sebagai pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning)

CIRI PENTAKSIRAN SEKOLAH
1.         HOLISTIK

2.         SEPADU

3.         SEIMBANG

4.         FLEKSIBEL
5.         MERUJUK STANDARD

6.         SEBAHAGIAN PROSES P dan P

—————————————————————————————————————————————————-

BAHAN-BAHAN POWER POINT –   1 KONSEP PBS ,  KONSEP STANDARD PRESTASI  ,  PENTAKSIRAN PUSAT  ,  PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK  ,  PENGOPERASIAN PBS TINGKATAN 1 ,


One thought on “PBS

  Wong said:
  May 7, 2014 at 9:23 pm

  Tuan nak tumpang tanya sikit
  Tuan tahukah format terbaru PT3?
  Boleh kongsi?
  Harap dapat juga contoh soalan
  Terima kasih banyak-banyak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s