LATIHAN SOALAN BM 2

LATIHAN BAHASA MELAYU 2 (SPM)

SOALAN 1 : RUMUSAN DAN SOALAN 2 (a) : PETIKAN UMUM

1.    SOALAN 1 – RUMUSAN     SKEMA JAWAPAN JAWAPAN SOALAN 1

2.    PRAKTIS 1

3.    PRAKTIS 2

4.    PRAKTIS 3

5.    PRAKTIS 4

6.    PRAKTIS 5

7.    PRAKTIS 6

8.    PRAKTIS 7

9.    PRAKTIS 8

10.  PRAKTIS 9

11.  PRAKTIS 10

12.  JAWAPAN PRAKTIS 1

13.  JAWAPAN PRAKTIS 2

14.  JAWAPAN PRAKTIS 3

15.  JAWAPAN PRAKTIS 4

16.  JAWAPAN PRAKTIS 5

17.  JAWAPAN PRAKTIS 6

18.  JAWAPAN PRAKTIS 7

19.  JAWAPAN PRAKTIS 8

20.  JAWAPAN PRAKTIS 9

21.  JAWAPAN PRAKTIS 10

22.  PRAKTIS 11

23.  PRAKTIS 12

24.  PRAKTIS 13

25.  PRAKTIS 14

26.  PRAKTIS 15

27.  PRAKTIS 16

28.  PRAKTIS 17

29.  PRAKTIS 18

30.  PRAKTIS 19

31.  PRAKTIS 20

32.  PRAKTIS 21

33.  PRAKTIS 22

34.  PRAKTIS 23

35.  SKEMA PRAKTIS 11

36.  SKEMA PRAKTIS 12

37.  SKEMA PRAKTIS 13

38.  SKEMA PRAKTIS 14

39.  SKEMA PRAKTIS 15

40.  SKEMA PRAKTIS 16

41.  SKEMA PRAKTIS 17

42.  SKEMA PRAKTIS 18

43.  SKEMA PRAKTIS 19

44.  SKEMA PRAKTIS 20

45.  SKEMA PRAKTIS 21

46.  SKEMA PRAKTIS 22

47.  SKEMA PRAKTIS 23

 

 

SOALAN 2 (b) – CERPEN/DRAMA

 1.   PRAKTIS 1
 2.   PRAKTIS 2
 3.   PRAKTIS 3
 4.   PRAKTIS 4
 5.   PRAKTIS 5
 6.   PRAKTIS 6
 7.   PRAKTIS 7
 8.   PRAKTIS 8
 9.   PRAKTIS 9
 10.   PRAKTIS 10
 11.   PRAKTIS 11
 12.   PRAKTIS 12
 13.   PRAKTIS 13
 14.   PRAKTIS 14
 15.   PRAKTIS 15
 16.   PRAKTIS 16
 17.   SKEMA JAWAPAN LENGKAP

SOALAN 2 (c) – PROSA KLASIK

 1.   PRAKTIS 1
 2.   PRAKTIS 2
 3.   PRAKTIS 3
 4.   PRAKTIS 4
 5.   PRAKTIS 5
 6.   PRAKTIS 6
 7.   PRAKTIS 7
 8.   PRAKTIS 8
 9.   PRAKTIS 9
 10.   PRAKTIS 10
 11.   SKEMA JAWAPAN LENGKAP

SOALAN 2 (d) – PUISI

 1.   PRAKTIS 1
 2.   PRAKTIS 2
 3.   PRAKTIS 3
 4.   PRAKTIS 4
 5.   PRAKTIS 5
 6.   PRAKTIS 6
 7.   PRAKTIS 7
 8.   PRAKTIS 8
 9.   PRAKTIS 9
 10.   PRAKTIS 10
 11.   PRAKTIS 11
 12.   PRAKTIS 12
 13.   PRAKTIS 13
 14.   PRAKTIS 14
 15.   PRAKTIS 15
 16.   PRAKTIS 16
 17.   PRAKTIS 17
 18.   PRAKTIS 18
 19.   PRAKTIS 19
 20.   PRAKTIS 20
 21.   PRAKTIS 21
 22.   PRAKTIS 22
 23.   PRAKTIS 23
 24.   PRAKTIS 24
 25.   SKEMA JAWAPAN LENGKAP

SOALAN 3 – PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA

SET SOALAN LENGKAP 

 1.   PRAKTIS 1
 2.   PRAKTIS 2
 3.   PRAKTIS 3
 4.   PRAKTIS 4
 5.   PRAKTIS 5
 6.   PRAKTIS 6
 7.   PRAKTIS 7
 8.   PRAKTIS 8
 9.   PRAKTIS 9
 10.   PRAKTIS 10
 11.   PRAKTIS 11
 12.   PRAKTIS 12
 13.   PRAKTIS 13
 14.   SKEMA JAWAPAN LENGKAP

SOALAN 3 (a) – MEMBINA AYAT

 1. SET SOALAN 3(a)   SKEMA JAWAPAN   JAWAPAN SOALAN 3(a)
 2.     PRAKTIS 1
 3.     PRAKTIS 2
 4.     PRAKTIS 3
 5.     PRAKTIS 4
 6.     PRAKTIS 5
 7.     PRAKTIS 6
 8.     PRAKTIS 7
 9.     PRAKTIS 8
 10.     PRAKTIS 9
 11.     PRAKTIS 10
 12.     PRAKTIS 11
 13.     PRAKTIS 12
 14.     PRAKTIS 13
 15.     PRAKTIS 14
 16.     PRAKTIS 15
 17.     PRAKTIS 16
 18.     PRAKTIS 17
 19.     PRAKTIS 18
 20.     PRAKTIS 19
 21.     PRAKTIS 20
 22.     SKEMA JAWAPAN (SEMUA PRAKTIS)

SOALAN 3 (b) – SINTAKSIS

 1.     PRAKTIS 1
 2.     PRAKTIS 2
 3.     PRAKTIS 3
 4.     PRAKTIS 4
 5.     PRAKTIS 5
 6.     PRAKTIS 6
 7.     PRAKTIS 7
 8.     PRAKTIS 8
 9.     PRAKTIS 9
 10.     PRAKTIS 10
 11.     PRAKTIS 11
 12.     PRAKTIS 12
 13.     PRAKTIS 13
 14.     PRAKTIS 14
 15.     PRAKTIS 15
 16.     PRAKTIS 16
 17.     PRAKTIS 17
 18.     PRAKTIS 18
 19.     PRAKTIS 19
 20.     PRAKTIS 20
 21.     JAWAPAN LENGKAP  (SEMUA PRAKTIS)

SOALAN 3 (c) – KESALAHAN EJAAN DAN KESALAHAN IMBUHAN

 1.     PRAKTIS 1
 2.     PRAKTIS 2
 3.     PRAKTIS 3
 4.     PRAKTIS 4
 5.     PRAKTIS 5
 6.     PRAKTIS 6
 7.     PRAKTIS 7
 8.     PRAKTIS 8
 9.     PRAKTIS 9
 10.     PRAKTIS 10
 11.     PRAKTIS 11
 12.     PRAKTIS 12
 13.     PRAKTIS 13
 14.     PRAKTIS 14
 15.     PRAKTIS 15
 16.     PRAKTIS 16
 17.     PRAKTIS 17
 18.     PRAKTIS 18
 19.     PRAKTIS 19
 20.     PRAKTIS 20
 21.     SEMUA PRAKTIS  JAWAPAN LENGKAP

SOALAN 3 (d) – KESALAHAN KATA/ISTILAH DAN KESALAHAN TATABAHASA

 1.     PRAKTIS 1
 2.     PRAKTIS 2
 3.     PRAKTIS 3
 4.     PRAKTIS 4
 5.     PRAKTIS 5
 6.     PRAKTIS 6
 7.     PRAKTIS 7
 8.     PRAKTIS 8
 9.     PRAKTIS 9
 10.     PRAKTIS 10
 11.     PRAKTIS 11
 12.     PRAKTIS 12
 13.     PRAKTIS 13
 14.     PRAKTIS 14
 15.     PRAKTIS 15
 16.     PRAKTIS 16
 17.     PRAKTIS 17
 18.     PRAKTIS 18
 19.     PRAKTIS 19
 20.     PRAKTIS 20
 21.     JAWAPAN LENGKAP (SEMUA PRAKTIS)

SOALAN 3 (e) – PERIBAHASA

 1.     PRAKTIS 1
 2.     PRAKTIS 2
 3.     PRAKTIS 3
 4.     PRAKTIS 4
 5.     PRAKTIS 5
 6.     PRAKTIS 6
 7.     PRAKTIS 7
 8.     PRAKTIS 8
 9.     PRAKTIS 9
 10.     PRAKTIS 10
 11.     PRAKTIS 11
 12.     PRAKTIS 12
 13.     PRAKTIS 13
 14.     PRAKTIS 14
 15.     PRAKTIS 15
 16.     PRAKTIS 16
 17.     PRAKTIS 17
 18.     PRAKTIS 18
 19.     PRAKTIS 19
 20.     PRAKTIS 20
 21.     JAWAPAN LENGKAP  (SEMUA PRAKTIS)

SOALAN 4 – NOVEL