LATIHAN BM 2

LATIHAN BAHASA MELAYU 2 (SPM)

SOALAN 1 : RUMUSAN DAN SOALAN 2 (a) : PETIKAN UMUM

  1. SET 1  SOALAN 1 – RUMUSAN     SKEMA JAWAPAN JAWAPAN SOALAN 1

 

SOALAN 2 (b) – CERPEN/DRAMA

SOALAN 2 (c) – PROSA KLASIK

SOALAN 2 (d) – PUISI

SOALAN 3 – PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA

  1. SET 1 SOALAN 3(a)   SKEMA JAWAPAN   JAWAPAN SOALAN 3(a)
  2. SET 2

SOALAN 4 – NOVEL