Month: June 2010

NILAI KEDUDUKAN BAHASA MELAYU

Posted on Updated on

 

Persidangan Meja Bulat Dasar Memartabatkan  Bahasa Melayu dan Mengukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) telah merumuskan :

1. Meminta kerajaan memberi elaun kepada guru bahasa Melayu, sekali gus memastikan lebih ramai guru pakar serta terlatih dalam bahasa Melayu.

2. Kurikulum bahasa Melayu bukan saja perlu mengutamakan ujian lisan dalam bentuk prosa dan puisi dengan keputusannya diambil kira dalam peperiksaan, bahkan mata pelajaran itu mesti dijadikan syarat wajib lulus dengan KEPUJIAN untuk mendapat sijil.

3. Berharap Ujian Lisan Bahasa Melayu (ULBS) diubah kepada cara lama kerana kaedah ULBS dengan guru sekolah sendiri memberi markah berdasarkan penilaian ditetapkan menyebabkan murid tidak bersungguh-sungguh.

4. Keputusan BM juga perlu diambil kira dalam syarat untuk masuk ke IPT dan seterusnya ditekankan sebagai syarat untuk mendapat pekerjaan sama ada dalam sektor awam atau swasta.

5. BPK di Kementerian Pelajaran juga diharap memastikan keseimbangan antara isi kandungan kurikulum dengan unjuran guru yang diperlukan kerana bahagian itu hanya membabitkan penyediaan isi kandungan.

6. Sekiranya subjek bahasa Inggeris mendapat peruntukan RM1 juta, maka sewajarnya bahasa Melayu juga mendapat peruntukan yang sama, bertepatan dengan konsep MBMMBI.

7. Kementerian perlu mewujudkan aliran sastera semula dengan mata pelajaran Kesusasteraan Melayu diwajibkan pengajarannya di sekolah.

Buat masa ini, Kesusasteraan Melayu hanya ditentukan pengetua sekolah sedangkan mata pelajaran Kesusasteraan Cina dan Kesusasteraan Tamil pula diwujudkan oleh pengetua di sekolah yang majoriti pelajarnya Cina atau India serta diambil pelajar bijak dari aliran sains. Persoalannya, kenapa sekolah majoriti pelajar Melayu tidak menawarkan subjek Kesusteraan Melayu?