Day: April 29, 2010

NKRA KPM

Posted on Updated on

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) KPM dan KPI Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.

YAB Perdana Menteri telah mengumumkan fokus Bidang Keberhasilan Utama (NKRA) bagi kerajaan apabila beliau mula memegang tampuk pimpinan negara. NKRA tersebut turut merangkumi bidang pendidikan negara yang dipertanggungjawabkan kepada KPM. Bidang keutamaan yang dikenal pasti yang diberi keutamaan oleh negara ialah meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Di bawah NKRA KPM tersebut difokuskan kepada 4 sub-NKRA iaitu:

1. Prasekolah – peningkatan 20% penyertaan kanak-kanak 5 tahun ke atas dalam pendidikan prasekolah dengan menjadikan pendidikan prasekolah sebagai aliran perdana dalam sistem pendidikan kebangsaan pada tahun 2012.

2. Literasi dan Numerasi – semua kanak-kanak yang tidak mempunyai masalah pembelajaran boleh menguasai kemahiran literasi dan numerasi sebelum melangkah ke tahun 4 pada tahun 2012.

3. Sekolah Berprestasi Tinggi – usaha KPM membangunkan 100 buah ‘high performance schools’ termasuk ‘trust schools’ pada akhir tahun 2012.

4. Pengetua/Guru Besar – Bai’ah atau akujanji kepada Pengetua/Guru Besar berdasarkan ‘performance based assessment’ mulai tahun 2010.

Key Performance Indicator (KPI) atau Bidang Pengukuran Prestasi bagi KPPM telah ditetapkan berdasarkan kepada beberapa KPI:

a. Nisbah Guru:Murid mengikut sasaran tahun semasa (Sekolah Menengah 1 : 17, Sekolah Rendah 1 : 16)

b. Penurunan kes disiplin sekolah sebanyak 0.02% setahun bagi semua jenis sekolah rendah dan sekolah menengah seluruh negara.

c. Peratus peningkatan sebanyak 1% setahun bagi kadar pencapaian murid dalam Kelas Intervensi Awal (KIA2M)